International Conference on Environmental Pollution and Health

About the Conference
Position:Home » About the Conference » Organizing Committee
 • The Second Conference-Organizing Committee (2016)
 • Date:2017-03-02 14:11:57 Author: Hits:307
 • Organizer: Jinan University
  Time: 13-15 June, 2016
  Venue: Guangzhou Zhujiang Hotel


  Academic Committee

  Chair: Guibing JIANG

  Members:
  Jing-Wen CHEN; Wei CHEN; Jian-Ying HU; Ming-Hong HUANG; Yi-Fan LI; Wei-Ping LIU; Min SHAO; Jian-wen SHE; Feng-Chang WU; Yong-Guan ZHU; Adrian COVACI; Jong-Seong KHIM; An LI; Shao LIN; Hyo-Bang MOON; Phillip C. NASCA; William A. SUK; Charles S. WONG; Bao-Shan XING  Organizing Committee

  Chair: Eddy Y. ZENG

  Members: Tai-Cheng AN; Da CHEN; She-Jun CHEN; Ying GUO; Xia HUO; Zhang LIN; Si-jin LIU; Tian-Gang LUAN; Xun-An NING; Gang-Feng OUYANG; Rong-liang QIU; Nan SANG; He-Qing SHEN; Ke SUN; Xue-Mei WANG; Shun-Qing XU; Jun YAO; Jing YOU; Yun-Jiang YU; Cheng-Dong Zhang; Xiao-Wei ZHANG; Jian-Qing ZHANG; Yun-Hui ZHANG; Lin-Yan ZHU; Shu-Lin ZHUANG; Kelvin LEUNG; Shaw LIU


  Special Guest

  Shu TAO; Ping-An PENG; Paul K. S. LAM

 • Others
 • Copyright © 2019 The International Conference on Environmental Pollution and Health - JINAN UNIVERSITY All Rights Reserved.
  Login. Powered by GZQIYI.CN