International Conference on Environmental Pollution and Health

About the Conference
Position:Home » About the Conference » Organizing Committee
 • The Forth Conference-Organizing Committee (2018)
 • Date:2018-01-25 20:52:51 Author:本站原创 Hits:745
 • Organizer:Nankai University

  Time:18-20 May,2018

  Venue:Jinnan Campus,Nankai University,Tianjin,China


  Academic Commitee(Continue updates of Contents)

  Chair: Guibin JIANG

  Members: Jingwen CHEN; Wei CHEN; Xinbin FENG; Jianying HU;Paul LAM; Xiangdong LI;  Hongwen SUN; Shu TAO; Fengchang WU; Daqiang YIN; Gang YU; Hanqing YU; Eddy ZENG; Gan ZHANG; Qixing ZHOU;Lizhong ZHU; Yongguan ZHU; Pedro ALVAREZ;Allen BURTON;Adrian COVACI;Dionysios DIONYSIOU;Jay GAN;Philippe GARRIGUES;Kurunthachalam KANNAN;Arata KATAYAMA;Xiaochun Chris LE;Shao LIN;Bruce LOGAN;Korneel RABAEY;William SUK;James TIEDJE;Mark WIESNER;Baoshan XING; Zhihong XU


  Organizing Committee(Continue Updates of Contents)

  Chair:Hongwen SUN,Eddy ZENG

  Members: Taicheng AN; Zongwei CAI; Da CHEN; Jiubin CHEN; Wen CHEN; Jiayin DAI; Shiming DING; Liang DONG; Yujie FENG; Cheng GU; Xia HUO; Rong JI; Haidong KAN; Daohui LIN; Yi LUO; Bo PAN; Jingchun TANG; Naijun TANG; Xiangke WANG; Xiaoping WANG; Yawei WANG; Zhenyu WANG; Xinghui XIA; Jian XU; Shunqing XU; Guangguo YING; Jing YOU; Yunjiang YU; Zhiqiang YU; Xiaowei ZHANG; Yunhui ZHANG; Feng ZHAO; Dongqiang ZHU; Lingyan ZHU


 • Others
 • Copyright © 2019 The International Conference on Environmental Pollution and Health - JINAN UNIVERSITY All Rights Reserved.
  Login. Powered by GZQIYI.CN